Endringer i treningstidene for gul stripe t.o.m. blått. Trener nå 19:00 – 20:00 på fredager.

Partiene, gul stripe tom blått, trener kl. 19:00 – 20:00 på fredager.

Timen fra 2000-2100 utgår.

Nybegynnere fortsetter som nå, med fredager kl. 19:00 – 20:00.