Øyvind Hammer gjennomførte tirsdag kveld gradering til 1. Dan.

Det var en svært nervøs Øyvind Hammer som tirsdag kveld gjennomførte graderingen til svart belte 1. Dan.

Graderingspanelet, bestående av Øystein Graf, 5. Dan, Tormod Evensen 4. Dan og Viggo Holmsen 4. Dan, foresto selve graderingen. Det var møtt frem presse og kamerafolk, samt andre interesserte.

Hammer i Seienchin

Hammer var satt under et tøft press, og fikk ingen enkel reise.

Graderingspanelet hadde gjort et utvalg fra graderingspensumet, som bestod av kata Pinan Nidan, Pinan Shodan, Pinan Yondan, Seienchin, Bassai Dai og Matsukase. Han måtte vise Hokei kumite fra Pinan kata, og til slutt jiyu kumite. Partner i Hokei kumite og Jiyu kumite var Rasmus Verlo, 1. Dan.

Hokei kumite med Rasmus Verlo

Graderingspanelet var enstemmig i at Hammer hadde bestått gradering til svart belte 1. Dan. Panelleder Øystein Graf sa at Hammers fokus, engasjement og evne til å tåle press, var viktige egenskaper for en svartbelte. At Hammer var preget av situasjonen, og var noe stiv og bundet i kataene, hadde panelet forståelse for, men de fikk også se en taktisk og mer avslappet Hammer i kumite.

Hammer i Jiyu kumite

Graf kom videre med tekniske tips til Hammer for fremtidig trening.

Sensei Henriksen sa etterpå at Hammer helt klart var preget av stundens alvor, men at han var imponert over at Hammer gjennomførte uten klikk, på tross av presset.

Hammer får overrakt sitt svarte belte av Øystein Graf

Sensei var helt klar på at Hammer grunnet omstendighetene presterte under det han var god for, men at det likevel var godt nok. Sensei sa også at det hadde vært usedvanlig flott å jobbe med Hammer i denne tiden, og roste Hammer for hans innsats og evne til å inspirere folk rundt seg. Han la også til at det var litt vemodig at prosjektet nå var over, og at han kom til å savne treningene med Hammer.

Hammer selv var svært godt fornøyd med at panelet hadde funnet ham verdig, men sluttet seg til sensei Henriksens vurdering.

Fra v. Viggo Holmsen, Øystein Graf, Øyvind Hammer, Tormod Evensen og Geir V. Henriksen

Hammer reiser nå til Tokyo for å bistå karatelandslaget under VM, samtidig som han vil oppleve VM og karates hjemland. På spørsmål om sin karatefremtid, så ikke Hammer bort i fra at han kunne tenke seg å jobbe mot 2. Dan, og også bidra på instruktørsiden i klubben når det gjaldt barn.

Styret gratulerer Hammer og sensei med gjennomført prosjekt “Svart belte på ett år”!