Tirsdag førstkommende kl. 20.30, skal Øyvind Hammer forsøke seg på 1. Dan. Graderingen vil foregå i klubbens lokaler.

Øyvind og sensei Henriksen har jobbet hardt gjennom 2008, og etter å ha gjennomført alle graderingene med gode resultater, skal Øyvind nå gradere seg foran et graderingspanel fra vår stilart.

Panelet består av:

Leder, Øystein Graf (50), 5. Dan.

Graf har holdt på med karate i 27 år, og startet Asker karateklubb i 2002.
Han er hovedinstruktør i Asker k.k.
Graf er også nestleder i styret i stilartsorganisasjonen Kofukan Norge.

Medlem i dette panelet er Viggo Holmsen (45), 4. Dan.
Holmsen har holdt på med karate i 22 år.
Han er hovedtrener for Oslo Studentenes Idrettslag, karategruppa.
Holmsen har vært leder i karateseksjonen i Norges Kampsportforbund.
Holmsen har vært karatedommer i 19 år.
Han er styremedlem i Kofukan Norge.

Neste medlem i panelet er Tormod Evensen (42), 4. Dan.
Evensen har holdt på med karate i 26 år.
Han er instruktør i Mizuchi karateklubb.
Han er trener for talentutviklingsgruppa i Norges Kampsportforbund.

I utgangspunktet har alle disse hver for seg rett til å gradere Øyvind.
På grunn av prosjektets spesielle karakter, har man gått for at det skal være et graderingspanel som foretar graderingen.

Vanligvis ville vår sensei Geir V. Henriksen (55), 6. Dan, sittet i panelet.
Han har valgt å ikke sitte i panelet, men skal lede den praktiske gjennomføringen av graderingen.

Gradering til 1. Dan i vår stilart har en generell strykprosent på 40 %.

Vi presenterer her prosjektet:

Bakgrunn:

Øyvind Hammer (38) er mest kjent som motivator for Ole Einar Bjørndalen gjennom de siste 10 år. Han er også motivator for rallykjøreren Henning Solberg, i tillegg til en del andre idrettsutøvere.

Han holder foredrag for næringslivet, og har holdt fordrag på årets “Fightersport convention” i Valhall, og for styrene i kampsportforbundet.
Ved siden av er han selvstendig næringsdrivende innen flere områder.
Hammer ønsket å trene intensivt og se om det var mulig å klare svart belte i karate på 1 år.
I tillegg har han alltid hatt lyst, men ikke tidligere tatt seg muligheten, til å trene karate.

Et viktig poeng var også hvorvidt det var mulig for en gjennomsnittlig trent 38 åring å lykkes med å ta svart belte.
Normalt tar det med trening i klubber 2-3 ganger i uken, ca. 5 år å oppnå svart belte, 1. Dan.
Treningen i klubber er normalt i grupper på 10-20 personer.
Det vil si at man i grupper bruker totalt ca. 450-500 timer til teknisk trening, sparring, tøyning og styrketrening.

Hammer ønsket mest mulig personlig trening, alene, sammen med sensei (trener) Geir V. Henriksen, etter anbefaling fra landslagssjef Morten Alstadsæther.

Gjennomføring:

Oppstart:

1. januar 2008.

Trener og leder av prosjektet:

Geir V. Henriksen, 6. Dan Kofukan shito ryu.

Målsetting:

Snitt på alle graderinger minimum 2. klasse, 1. Dan innen 2009.

Treningsmengde:

Teknisk trening som personlig trening 200 timer, sparring med forskjellige partnere, egen styrketrening, egen tøyning, til sammen ca. 150 timer. Totalt ca. 350 timer.
Teori og læring av historie og japanske ord og uttrykk foregikk i forbindelse med den tekniske treningen.

Progresjon per 4/11:

8. kyu (gul stripe) 1. klasse 25/1 sensor Ø. Graf, 5. Dan

7. kyu (gult belte) 2. klasse 1/3 sensor V. Holmsen, 4. Dan

6. kyu (oransje) 2. klasse 7/4 sensor Ø. Graf

5. kyu (grønt) 2. klasse 13/5 sensor T. Evensen, 4. Dan

4. kyu (blått) 2. klasse 4/6 sensor K. F. Henriksen, 3. Dan

3. kyu (brunt) 1. klasse 3/7 sensor T. Evensen

2. kyu (brunt) 2. klasse 5/8 sensor K. G. B. Larsen 3. Dan

1. kyu (brunt) 2. klasse 9/9 sensor K. G. B. Larsen

Kommentar:

Forskjellen fra et vanlig opplegg for å trene seg opp til svart belte lå først og fremst i at all teknisk trening foregikk med et forhold en til en, instruktør/elev.
Dette førte til en mye raskere progresjon enn vanlig.

Utfordringen lå i å være i stand til å absorbere så vidt mye lærdom over en slik kort tidsperiode. Fordelen var her at man på den andre siden ikke fikk problemet med at Pinan kataer var blitt “glemt” stoff i forberedelse til 1. Dan.

En annen utfordring var å unngå belastningsskader ved å starte opp et så intenst opplegg.
Vi fikk problemer med Hammers ene Akillessene, som spesielt hindret sparretrening i en periode.

Vår erfaring er at det er fullt mulig å gjennomføre et slikt prosjekt ut fra forutsetninger om at man har tid og økonomi til å trene med personlig trener.

Videre må det også avsettes tid til trening med forskjellige sparringspartnere, som regel på kveldstid, samt at vi i vårt system ønsker at de som går opp til 1. Dan også har noe erfaring fra instruksjonsarbeid.

Hammer har også fungert som hjelpeinstruktør i perioden etter oppnådd 1. kyu.
I tillegg bør man følge et styrke og tøyeprogram, både for egen utvikling og forebygging av skader.

Forøvrig henviser vi til artikler på vår hjemmeside fra alle graderingene til Hammer underveis i prosjektet.

Hammer vil måtte vise utvalg fra 5 Pinan kataer pluss Seienchin, Bassai Dai, Matsukase, Pinan Hokei kumite og jiyu kumite.

Styret ønsker Øyvind lykke til!