Mens de fleste har tatt sommerferie fra karate,
står Øyvind
Hammer på videre med prosjektet svart belte på et år, og torsdag
kveld graderte han til 3. kyu, brunt belte, og fikk 1. klasse.

Hammer har trent 5-6 karateøkter i uken store deler av juni,
og skal nå ta sommerferie et par uker, dog med treningsplan for egentrening med
tanke på neste gradering.

Han ble denne gangen bedt om å vise kataene Naihanchin
shodan og Pinan yondan.

I kumite var det kampkombinasjon 7 og 8 som måtte vises.

Sensor var sempai Tormod Evensen, 4. dan, som er fast medlem
i Kofukan Norges graderingspanel ved alle graderingsleirer. Evensen har
erfaring gjennom en årrekke som en av de som graderer innen stilarten. Han er
trener i Mizuchi karateklubb, og regionstrener i kumite for Østlandet.

Evensen mente Hammer gjorde en kjempegradering, og skrøt
uhemmet av Hammers kumite og kataer. Både av hvordan han hadde forbedret seg
siden sist gang Evensen graderte ham, og gjennomføringen av denne graderingen.
Han mente at Hammer hadde gjort den beste graderingen av samtlige som graderte
til 3. kyu innen stilarten på Østlandet nå før sommeren.

Sensei Geir V. Henriksen ser på at Øyvind Hammer får overrakt brunt belte av sempai Tormod Evensen

Hammer selv var veldig fornøyd med sin egen innsats, selv om
han de siste månedene har vært plaget av en betennelse i Akillessenen på det
høyre benet.

Dette har spesielt hemmet hans kumitetrening, mens katatreningen
har gått greit med mindre smerter.

Han var derfor svært stolt over Evensens vurdering av hans
innsats.

Hammer sa videre at han etter å ha trent 6 mnd., med gjennomsnittlig
5 økter i uken, har gledet seg til og hatt det gøy på hver eneste trening.

Han berømmet sensei Henriksen for hans opplegg og
gjennomføring, som etter Hammers mening er noe av det råeste han har vært med
på.

Sensei på sin side sa at Hammer har stått på skikkelig på treningene,
samt at han berømmet Hammer for all treningen han har bedrevet utenom for å
kunne forbedre sin styrke og hurtighet. Videre sa sensei at han ikke trodde han
etter 32 år som instruktør skulle glede seg slik til hver økt med Hammer, som
han gjør. Han sa også at Hammer ikke er noe fysisk unikum, men mentalt en helt
fantastisk type, som har gitt ham selv en ny giv og glede ved å skulle jobbe
videre med karate. Han gikk så langt som å si at de er heldige, de som får
oppleve Hammer enten som foredragsholder eller personlig motivator. At en av
våre største idrettsmenn gjennom historien, Ole Einar Bjørndalen i en årrekke har
brukt, og fortsatt bruker Hammer som motivator, forstår Henriksen veldig godt
etter å ha jobbet tett med Hammer gjennom 6 mnd.

En fornøyd Øyvind Hammer flankert av sensei Henriksen og sempai Evensen

Planen videre er at Hammer skal besøke klubbens ferieleir på
Kreta i august, og forsøke neste gradering der.

Sensei Henriksen har satt opp plan for det videre arbeidet,
hvor Hammer nå skal drive en del egentrening med kataene til neste gradering. Sensei
sa at Hammer nå er blitt såpass sikker på grunnteknikker at han for første gang
i prosjektet skal jobbe en del med kataene uten at han selv er tilstede for å
korrigere Hammer i en periode. Dette har tidligere ikke vært aktuelt i prosjektet,
fordi sensei har vært av den oppfatning at de ikke har tid til at Hammer trener
inn dårligere teknikk på egen hånd. Nå mener han at Hammer har kommet så langt,
at egentrening på kata er greit. Sensei vil lære Hammer gangen i, og nøye
gjennomgå de tekniske detaljene med Hammer, i de tre kataene til neste
gradering, før de skilles for et par uker. Så er det full fart sammen igjen de
siste 3 ukene før neste gradering.

Neste gradering er noe mer omfattende enn de tidligere, så
det begynner å hardne til på graderingene fremover mot gradering til svart
belte før jul.

Styret gratulerer Hammer og sensei med vel gjennomført først
halvår av prosjektet, og ønsker lykke til med andre halvår!