Sensei Henriksen har avholdt kurs for våre
instruktører.

Gjennom 2 tirsdagskvelder har 11 av våre instruktører
gjennomgått alt pensum opp til Dan grader. De fleste tenkelige detaljer er
gjennomgått og forsøkt koordinert. Etter at tidligere instruksjon ble evaluert,
har Sensei også kommet med råd og veiledning for vårt videre arbeid for å bli
bedre.

Sensei Geir V. Henriksen

Klubben ønsker å bli enda sterkere på grunnteknikker når det
gjelder tradisjonell shito ryu.

Våre konkurranseutøvere holder svært høyt nivå innen shito
ryu kataer, mens de som trener tradisjonelt trenger større forbedringer.

Videre vil vi skjerpe etiketten og disiplinen på alle
partier.

Styret vil iverksette noen tiltak i forhold til dette, i
samarbeid med våre instruktører.

Våre instruktører er dermed klare for en ny sesong, som vil
kunne gi våre medlemmer som trener tradisjonell karate et enda bedre tilbud på
instruktørsiden.