Øyvind Hammer ble tirsdag gradert til grønt belte etter nok en god gradering

Det var jiyu kumite kombinasjoner, jiyu kumite (fri kamp) og kata til graderingen, som ble foretatt av Tormod Evensen, 4. Dan.

Hammer gikk kataene Sanchin og Pinan shodan etter først å ha vist kampkombinasjoner med partner.

Etter kataene gikk han fri kamp med partner.

Alt ble utført på en meget solid og god måte, slik at sensor Evensen berømmet Øyvind for å ha utført en solid gradering til 5. kyu, grønt belte.

Øyvind fikk også tips om detaljer å rette på for videre arbeid mot neste grad av Evensen, som ga klasse 2 til Øyvind.

Øyvind var godt fornøyd, og følte at han nå virkelig var kommet et godt stykke på vei mot målet, og at troen på å skulle lykkes definitivt er tilstede.

Sensei Henriksen og Øyvind går onsdag løs på forberedelsene til neste gradering, som vil finne sted i juni.

Styret gratulerer Øyvind med grønt belte!