Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb 2008.

Tidspunkt: Mandag 26. mai kl. 18.00
Sted: Klubbhuset Mizuchi k.k. Bærums Verk

 1. Godkjenning av dagsorden.
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter.
 3. Valg av møteleder.

 4. Valg av 2 representanter til å underskrive referat.
 5. Årsberetning 2007.
 6. Regnskap 2007.
 7. Innkomne forslag. 
 8. Budsjett 2008.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.

 11. Bestemme tid og sted for neste årsmøte.

Forslag må være styret i hende senest 8. mai. Legges i kassen eller sendes på mail gevalent@online.no

Endelige sakspapirer legges ut senest 2 uker før årsmøtet.