Noen stilartsorganisasjoner underslår fakta, samtidig som de hevder at de holder høy karatemoral.

De beste konkurranseutøverne i karate i Norge for tiden deltok i årets senior NM i karate 05.04.08

Vi i vår klubb var derfor veldig stolte av våre utøvere og deres flotte innsats.

Men, vi vet at det er mange klubber og utøvere der ute, som ikke deltar.

Vi håper forbundet tar de nødvendige grep for å få med en del grupperinger innen stilarter, som ikke deltar.

De fleste stilartsgrupperinger her til lands kjører sine egne løp, innenfor sin egen stilart, med egne turneringer. På verdensbasis gjør man også dette, men i tilegg deltar man og konkurrerer i de offisielle karatemesterskapene. Dette er ikke tilfelle i Norge.

Forskjellen er at i Norge så er det en del grupperinger som ikke kjører begge deler, men kun sine egne stilartsmesterskap.

Det virker som om en del av de grupperingene som tidligere har deltatt, har fjernet seg, laget sine egne konkurranser og regler, for så å kåre mestere der i stedet.

 

Man kan undre seg på om det er prestige, oppmerksomhet ja til og med om det er et forsøk på hevde sin posisjon innenfor sporten, i og med at man åpenbart holder tilbake informasjon når man snakker om egne ”mestere”, f.eks i media

Alle vil jo vinne mesterskap, men i karate lager da mange grupperinger sine egne mesterskap, dersom de ikke kan vinne de mesterskapene som representerer idretten.

Forbundet åpner til og med opp for å knytte sine stilartsmesterskap opp mot betegnelser som NM, EM og VM.

 

Etter hvert har noen av de stilarter og klubber dette gjelder laget så spesielle regler og konkurransesystemer at veien over til de mesterskapene som representerer karate, blir for lang.

En annen side av saken er at innenfor en del av disse stilartsorganisasjonene hevdes det med stor styrke at ens egne utøvere er de beste, men samtidig vet man at dersom man sender utøvere til karate-NM så er det stor fare for at mange vil oppdage at dette kanskje ikke er helt sant.

 

Dermed kan ”kongedømmet” begynne å rakne. Tap av makt og posisjon, samt sviktende økonomi er skremmende utsikter.

Man kan alltids unnskylde et eller to tilfeller av tap, men gjentagende tap blir leit å forklare for medlemsmassen.

Da er det mye sikrere å arrangere egne stilartsmesterskap der alle mestrene kommer fra samme stilart, medlemsmassen er fornøyd og man kan forlede verden til å tro det man ønsker.

Dette synes vi er synd, og en hemsko for karate som idrett.

Det er et problem at de fleste av stilartsgrupperingene innen vår idrett forleder media og lokale myndigheter til å tro at disse “mesterskapene” er NM, EM eller VM som representerer idretten karate, når man samtidig vet meget godt at dette ikke tilfelle

 

Senest 8.4. kunne man lese om en utøver som hadde vunnet sølv i EM i karate. Dette er helt feil, og direkte usant.

Lokalpressen slår dette gjerne opp som om det er en sannhet, og det utrolige er at forbundet lar stilartene holde på, mens det er like utrolig at stilarten ikke har moral til å presisere nok at dette ikke er på noe slags vis et offisielt EM i karate. I den nevnte artikkelen blir det også presentert som om utøveren er norgesmester i kata og kumite, samt har plassering i VM. Alt er innen en stilart, innenfor sporten, men ikke et offisielt NM, EM eller VM, men dette kommer ikke frem.

 

Selvfølgelig lar stilarter uten selvkritikk men med stor grad av selvhevdelse dette skje, så lenge slik sannhetspynting ikke blir slått ned på.

Her mener jeg at Kampsportforbundet bør ta noen grep for å rydde opp i denne jungelen av NM titler, og forby stilartene å knytte EM og VM opp mot sine stilartsarrangement.

 

Vår klubb tilhører også en stilart. Vi deltar også på stilartsmesterskap i utlandet.

Men stilartsmesterskapene vil aldri holde det nivået som mesterskapene til European Karate Federation(EKF) og World Karate Federation(WKF).

Dette er noe alle egentlig vet meget godt!

Et stilartsmesterskap for vår stilart i Norge, vil bli som for alle andre stilarter, et mesterskap med vesentlig dårligere nivå enn på NM i karate.

Stilartsmesterskap i Norge bør ikke knyttes sammen med ordene NM eller norgesmesterskap/norgesmester, da dette bare skaper illusjoner om at det er det virkelige NM i karate.

 

Oppfordringen til stilartene og Kampsportforbundet blir derfor:  Fjern alle NM titler for stilartsorganisasjonene i karate.

NM i karate er det kun kampsportforbundet gjennom karateseksjonen som skal kunne organisere og omtale som NM. Stilartsforbundene får kalle sine mesterskap noe som ikke har med betegnelser som knytter dette opp mot NM, EM eller VM, når dette markedsføres eller omtales i Norge.

 

Jeg har liten tro på at verken forbundet eller de stilartsorganisasjonene dette gjelder, kommer til å gjøre noe med saken, da det er flere av stilartene representert i forbundets styre. Og disse vil gjerne at sine stilarter skal kunne fortsette å bruke omgivelsene i egen vinning. Det genererer masse positivt for dem, selv om det er tuftet på rene usannheter og et mildt sagt lemfeldig forhold til fakta.

 

Jeg har aldri sett på meg selv, eller blitt ansett for å være moralens vokter i karate, men dette bedraget synes jeg de som prøver å fremstå som representanter for sporten som sådan, burde holde seg for gode til å fortsette med.

 

Når alt kommer til alt er jo dette et slags bedrageri overfor et potensielt publikum, og i lys av dette, ganske patetisk.

Men det er kanskje for mye å forlange at de det gjelder skal innse dette.