I helgen graderte Øyvind Hammer seg igjen, og bestod greit.

Men, det gikk ikke helt på skinner denne gangen.

Forberedelsene hadde vært meget gode siden forrige gradering.

Men selve helgen var svært hektisk for Øyvind.

Lørdag, da graderingen skulle foregå, hadde han skriftlig eksamen i forbindelse med et trenerkurs han tar, slik at han så vidt rakk graderingen.

Graderingen foregikk på Domus Athletica i Oslo.

Her hadde Oslo studentenes idrettslags karategruppe leid lokaler til trening med Sensei Tomiyama denne helgen. Det var også satt opp gradering for de som ønsket dette.

Etter at Øyvind hadde kommet såpass sent fra sin eksamen, at han kun fikk 3 minutters oppvarming, satte sensor Viggo Holmsen i gang graderingen.

Holmsen er gradert 4. Dan og har dommerlisenser i Kampsportforbundet for både kata og kumite.

Holmsen er hovedinstruktør i OSI sin karategruppe.

Han har også vært leder av karateseksjonen i en periode, og sitter i dag i styret i Kofukan Norge.

 

Øyvind Hammer med sitt gule belte.

 

Øyvind hadde nok vel mye i hodet der han kom stressende rett fra eksamen, og gikk ikke helt opp mot sitt beste.

Likevel gjorde han et solid inntrykk, spesielt i kata, og fikk bestått 2. klasse.

Som tidligere nevnt, får de fleste som graderer seg, bestått 3. klasse, som er den dårligste beståtte karakteren. Omtrent 10 % får 2. klasse, mens ca. 5 % får toppkarakteren 1. klasse.

Øyvinds målsetting har vært et snitt på 2. klasse, hvilket er veldig ambisiøst.

Foreløpig har han nå et snitt på mellom 2. og 1. klasse.

 

Selv sa han etterpå at han nok hadde tatt på seg vel mye denne helgen, og sa seg etter forholdene godt fornøyd med å ha kommet et steg videre, og det med klasse 2.

Men, han var svært bestemt på at han ikke skulle la dårlig forberedelse på selve graderingsdagen ødelegge for ham en annen gang.

Neste gang skal gradering ha hovedfokus den dagen det skjer.

Dette mente han var en grei lærepenge.

 

 

Styret gratulerer Øyvind med 7. kyu, gult belte!