Jubileumsårets største julegave til klubben, må være at et nytt anlegg for klubben ser ut til å bli en realitet.

I arbeidet med å skaffe nye og større lokaler på sikt, er samarbeidet med kommunen godt i gang. Styret har derfor nedsatt en anleggskomite som skal jobbe med prosjektet “Mizuchi karateklubb og kampsportanlegg”.

Etter å ha slitt med for små lokaler, parkerings og trafikkproblemer, i en årrekke, har styret jobbet med å få til en løsning for å komme over i et mer egnet anlegg.

Kommunen har hele veien vært positive, og jobbet for en god løsning.

Samarbeidet med kommunen er nå kommet så langt, at det er store muligheter for at ny dojo vil kunne stå ferdig høsten 2009.

Det har vært en lang prosess så langt, som har involvert Bærum idrettsråd, Bærum kommune, anleggsutvalget i Norges Kampsportforbund, Odd Ivar Werner med kalkyler og beregninger, og klubbens leder, Geir V. Henriksen.

Fordi det nå ligger i kortene at prosjektet blir en realitet, har klubbens styre valgt å danne en komité, som skal lage skisser og se på ønsker, muligheter og løsninger for hvordan anlegget skal utformes. Leder har allerede jobbet med dette i forhold til alle involverte parter gjennom prosessen, men nå som de politiske organer har signalisert at det hele kommer til å skje, ønsker klubben at en anleggskomite skal utarbeide en grundig plan for anlegget.

Dette spennende arbeidet skal settes i gang i nærmeste framtid, og anleggskomiteen består av følgende personer:

Representant for styret og leder av komiteen: Geir V. Henriksen

Representant for instruktørene: Tormod Evensen

Representant for de trenende: Jarle Myrvold

Representant for konkurranseutøvere kvinner: Kim F. Henriksen

Representant for konkurranseutøvere menn: Stian Bagroen

Representant for klubbens hovedsponsor: Anthony K. Bratli

Fagkonsulent: Odd I. Werner

Styret ønsker lykke til med dette viktige arbeidet, og imøteser med stor spenning utviklingen i prosjektet.