Det ble et meget vellykket klubbstevne i kata for barn. Nesten 60 av morgendagens utøvere deltok i klubbstevnet, som ble avholdt i dojoen som vanlig.

Alle gikk kata til sin egen gradering 9. desember.

Utøverne var fra våre barnepartier.

Gjennom et poengsystem fikk alle en pekepinn på hvordan de ligger an nå et par uker før gradering.

De fleste ligger svært godt an, mens noen må skjerpe seg dersom det skal bli nytt belte til jul.

Britt hadde som vanlig organisert kakebaking og brusinnkjøp, mens Sensei Geir V. Henriksen hadde satt opp tidsskjema, ordnet med dommere og kjøpt inn medaljer til alle deltagerne. Etter vel gjennomført fremvisning, fikk alle barna medaljer, kaker og brus.

Håpefulle barn og voksne i klubbens Dojo

Kanskje var det fremtidige katamestere vi så i aksjon i klubbens lokaler denne torsdagskvelden.

Styret ønsker å takke Britt og alle som bidro med kaker og boller, Anthony, Rasmus, Henrik og Mikael i sekretariatet, og de strenge dommerne Kate Gry, Tormod og Sensei.

Unge frk. Skaanes og fagdommerne Kate Gry Bache Larsen, Sensei Geir V. Henriksen og Tormod Evensen

Vi gratulerer alle utøverne med fin innsats og ønsker lykke til med graderingen 9. desember!

Unge Andreas får medalje og gratulasjon av sensei Geir V. Henriksen