Det går mot vinter og da vet vi at det blir glatt i svingen ved klubben. Etter hvert som snøen kommer vil også snøhauger stjele plass. Naboene våre har sendt oss en svært hyggelig anmodning om å ta hensyn til at vårt kjøre/parkeringsmønster kan skape farlige situasjoner for barn og beboere, spesielt vinterstid.

De henstiller derfor til å slippe av samt hente barn litt lenger unna klubben, for eksempel ved Helsethallen, hvor det går en gangvei direkte opp til klubben. Denne er 300m lang.

Vi støtter anmodningen og legger her frem brevet i sin helhet.

 – Styret –

Til medlemmer og foreldre til medlemmer i Mizuchi Karateklubb.

Mitt navn er Lasse Dahl og jeg sitter i styret for Vannveien boligsameie, som representerer hjemmene som ligger rett inntil Nedre Toppenhaug Barnehage. Jeg skriver dette brevet til dere i forkant av høst- og vintersesongen, fordi det er en tid hvor vi berøres av et felles problem. Dere skal enten kjøre til trening eller hente og levere barn der. Dette er en periode hvor det ofte er kaldt, surt og stadig mørkere, og dere ønsker selvfølgelig å parkere eller stanse opp nærmest mulig treningslokalene i barnehagen. De av dere som har vært med en sesong har opplevd at det er trangt om plassen i området rundt barnehagen, og at man må ty til fortauer, gangveier osv for å parkere, levere eller hente. Vi som bor i området rett ved siden av opplever også denne mangelen på plass, og den uoversiktlige trafikksituasjonen som oppstår når mange står parkert eller på vent rundt forbi.

I Vannveien Boligsameie er det både voksne og barn som er aktive medlemmer av karateklubben, og som setter pris på å ha dette tilbudet i nærområdet. Vi er også kjent med at klubben har hatt stor sportslig suksess og fått mange medlemmer. Alt tilsier at den burde vært prioritert inn i lokaler som sto mer i stil med medlemsmassen, men slik er det per i dag ikke. Det betyr at vi i det kommende året vil måtte håndtere det å avvikle treninger flere dager i uken på en slik måte at både barn som bor her og barn som trener her er trygge. Dette gjelder selvfølgelig også voksne, i de tilfellene hvor kombinasjonen av glatte veier og blokkert adkomst skaper trøbbel. Vi ber derfor hver enkelt av dere om å legge merke til hvordan det store bildet ser ut for barnehagens naboer, når det i uken er et daglig problem å la egne barn ferdes i området hvor dere parkerer, henter og leverer barn. Vei det så opp mot mulighetene for å parkere, levere og hente noe lengre unna. For eksempel ved Helsethallen eller på Bærums Verk. Disse stedene har rikelig med parkeringsplasser, og adkomsten til treningslokalene er bilfrie langs gangveier. Slik sett vil de barna som er gamle nok kunne gå trygt fram og tilbake. For de av dere foreldre som ønsker å følge og hente ved døren vil det faktisk bare innebære 5 minutter mer i forkant og etterkant av treningen.

Jeg håper at flest mulig velger å benytte disse mulighetene kommende sesong, og at de av dere som er med på å sette standarden for norsk kampsport, vil ønske å sette en standard her også.

På vegne av styret i Vannveien boligsameie,

_______________________________

Lasse Dahl