Vi i Mizuchi karateklubb har vært opptatt av å påpeke og forsøke å få endret på, det vi anså som unødvendige begrensninger i de gamle bestemmelsene. De nye bestemmelsene er en klar forbedring sett med våre øyne, men vi er ennå ikke helt fornøyd.

De nye “Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett” ble vedtatt på idrettstinget 2007.

Idrettsstyret har i den forbindelse sendt ut et informasjonsbrev med kommentarer om bestemmelsene, rettighetene og arbeidet videre.

På vår hjemmeside laget vi en enkel spørreundersøkelse til våre lesere vedrørende et av temaene i bestemmelsene.

Vi spurte: Hvem bør avgjøre når barn er gamle nok til å være med å konkurrere i utlandet i karate?

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet, og ga 608 stemmer.

Selvfølgelig har det vært muligheter for manipulering av denne, men vi mener likevel at den sier noe.

Den ga følgende tall: Foreldrene til det enkelte barn 23,5 %

Klubbens trener 35,5 %

Norges Idrettsforbund 4,3 %

Norges Kampsportforbund 3,0 %

Alltid flere enn en av disse 33,7 %

Jeg skal ikke gå for hardt inn på tolkning av disse tallene, annet enn å si at det virker som om dette er en avgjørelse våre lesere mener at foreldre og trenere må ta sammen, og at dette ikke er noe de ønsker at NIF eller NKF skal diktere alene.

Dette er svært sammenfallende med klubbens syn gjennom tidligere artikler på disse sider.

Vi i ledelsen i klubben har gjennomgått de nye “idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett” og kommer med vårt syn her.

Vi er helt på linje med det meste i dette.

 

 

 

 

 

For oss var det diskutable punktet først og fremst muligheten for å delta i konkurranser utenfor regionen og utenfor Norge. De gamle reglene begrenset dette til region eller spesielle vennskapskonkurranser i naboland inntil det året barna fylte 13 år.

Dette er nå endret til: Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten.

Dette er en klar imøtekommelse av den oppmykning og utvidelse av mulighetene, vi og tydeligvis mange andre ønsket.

Dette betyr at barn kan få muligheten til å konkurrere med andre Nordiske barn fra og med det året de fyller 11 år. Dette er en soleklar forbedring av de gamle bestemmelsene, etter vår mening.

 

 

 

 

 

 

Men, i vår verden som blir mindre og mindre, hva er galt med å reise til resten av verden for å konkurrere med andre i samme alder?

Dette stiller vi oss uforstående til, og kan ikke se argumenter imot.

Er det den norske/nordiske arrogansen vi fornemmer i bakgrunnen?

Og i henhold til resultatene av vår spørreundersøkelse, burde ikke foreldre i samarbeid med trenerne avgjøre når barna er gamle nok, og hvor de bør dra for å konkurrere?

Uten at vi skal påstå at vi kan se inn i fremtiden, tror vi at det er den norske tregheten, blandet med litt arroganse i forhold til verden utenfor Norden, som etter hvert må vike for enda mer liberale regler i forhold til resten av verden.

 

 

 

 

 

 

Det tok flere tiår å endre de tidligere reglene.

Men, ettersom verden blir mindre og mindre, har kravet og behovet for endring av de opprinnelige bestemmelsene vokst.

Vi er redde for at det vil gå nye tiår før idrettstinget igjen gjennomfører en endring vi kan være bekjent av i forhold til resten av verden.

Det kunne vært gjort så enkelt som at teksten i bestemmelsen lød:

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne arrangementer utenfor Norge.

Geir V. Henriksen