Vår eliteutøvere til konkurranser har startet med grunntreningen til sesongstart 1. september. Turntrener og judotrener er innleid for å utvikle utøverne og flytte grenser. Av våre 35 konkurranseutøvere, er 16 utøvere over 13 år tatt ut til en elitegruppe i sommer.

De beste og hardest satsende utøverne våre begynte midt i juni med samling på olympiatoppen i landslagets regi. Etter det har klubben satt i gang et treningsopplegg med karate, turn, judo og styrke/spenst, til sammen 10 – 12 økter i uken, fremover til sesongstart.

Utøverne har hatt karatefri de siste ukene i mai og første halvdel av juni. De som reiser på ferieturer vekk fra klubben, vil følge treningsopplegg utviklet i samarbeid med våre trenere.

Konkurranseutøvere som ikke er i elitegruppa trener karate 2 ganger i uka og styrke/spenst 4-5 økter i uka. Fra slutten av juli vil de kunne øke med 2 økter med karate i uken.

Turn

Balanseøvelser på bom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har igjen engasjert Linda Gundersen fra Holmen turn til å trene utøverne i kroppsbeherskelse og flytting av grenser, 2 ganger i uken.

Kim Andre i luftig lek på trampoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda er en inspirerende og tøff trener, med lang fartstid som turntrener for de beste kvinnene i Norge. Her får utøverne prøve seg på alle mulige turnøvelser, og at det blir flyttet grenser er det ingen tvil om.

Linda gir sine instrukser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen på vei rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael var best på forlengs rulle på bom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iselin (nærmest) tøyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Andre får hjlep av Espen til å tøye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judo

Fredrik Brenna Lund er judolærer på NTG og har tidligere jobbet for olympiatoppen som basistrener. Han driver også sitt eget konsulentfirma for judo og firmaer.

Fredrik og Kim Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er andre året vi bruker Fredrik. Han jobber med å utvikle våre kastteknikker for karate 2 ganger i uken gjennom sommeren.

Som de unge sier, “Fredrik er en kul og rå type”, som holder høyt humør på treningene samtidig som han presser dem litt utover det de finner komfortabelt.

Stian og Espen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kim kaster Iselin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi engasjerte også vår toppdommer internasjonalt, Robert Hamara, til å komme og være konsulent for å holde kasttreningen innenfor regelverket.

 

 

Robert Hamara forklarer reglene ved kast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karate/styrke/spenst

Vi jobber med å utvikle noen personlige teknikker og noen generelle teknikker.

På disse kveldene kjører vi også en økt med karatestyrke og spenst, basert på øvelser vi har god erfaring med.

Styrke/spenst egentrening.

Utøverne har fått program fra olympiatoppen på styrke og spenst for karate.

Dette kjører de 2-3 ganger i uken på egenhånd.

Karateutholdenhet

Gjennom disse treningene får vi også bygget opp noe av den type utholdenhet vi trenger i karate. Når vi nærmer oss leiren i Mandal i slutten av juli vil vi øke mengden med karate og utholdenhet på bekostning av judo.

Mens mange legger seg flate i ferien, står våre topputøvere på. De fleste av dem er i toppen i landet, og noen opp mot verdenstoppen. Det ligger mye hardt arbeid bak.

Vi er stolte av å ha så mange ungdommer som står på så hardt for sin idrett, og imøteser kommende sesong med stor spenning.