NB!! Alle vanlige treningstider avsluttes graderingshelgen!

Etter graderingshelgen vil klubben ha tilbud om sommertrening til alle som har lyst og er hjemme i sommer, 1 gang i uken.

Dette starter

onsdag 13. juni kl. 18.00

og vil være hver onsdag gjennom sommeren fra kl. 18.00 – 19.00.

Konkurranseutøverne følger eget opplegg.

Oppstart av ordinære treningstider vil være mandag 20. august.

Vi vil ta inn

nybegynnere barn torsdag 30. august kl. 18.00.

Og vi vil ta inn

nybegynnere voksne mandag 3. september kl. 19.00.

Spørsmål kan rettes til:

gevalent@online.no

Styret