Det er vinterferie i uke 8 og ingen ordinær trening. Konkurranseutøvere følger eget opplegg. Det er katatrening for de som har lyst, med Viggo, torsdag i vinterferien kl. 20.00