Tidligere fikk alle forbundets medlemmer en gang i året tilsendt en giro fra CMS som var kontigentinnbetaling til karateseksjonen i Norges Kampsportforbund.

Denne rutinen er nå på initiativ fra kampsportforbundet endret.

De vil at klubbene selv skal innkreve dette fra medlemmene og så betale inn til forbundet en gang i året.

Dette innebærer at medlemmene fra og med 2007 ikke vil få tilsendt denne ekstra giroen 1 gang i året, men at klubben legger ut for dette beløpet og krever dette tilbake fra medlemmene.

 

Mizuchi karate klubb har nå tatt konsekvensen av dette og lagt dette inn i den månedlige summen som våre medlemmer betaler til klubben gjennom avtalegiro.

Dette betyr i praksis at summen per måned blir økt med kr. 20.- for alle unntatt nye barn, som får en økning per mnd. på kr. 10.-, og at dere ikke får tilsendt den årlige ekstra giroen. Den årlige kostnaden for deg som medlem øker altså ikke.

Dette vil bli effektivt så fort det lar seg gjøre av CMS.

 

Dette har ført til mer arbeid for vår klubbadministrasjon på kort sikt.

Vi mener at vi har løst denne saken på en måte som gjør det enklest mulig for klubbens medlemmer, og håper alle er fornøyde med måten styret har løst dette på.

 

Dersom noen har spørsmål vedrørende dette, så henvend dere til klubbens styre på: gevalent@online.no