Klubbens grunnlegger og vår hovedinstruktør gjennom snart 30 år, ble under finalene av årets junior NM i Helsethallen lørdag, hedret av både Bærum kommune og Kampsportforbundet.

Bærum kommune deler hvert år ut en pris de har kalt “idrettens ildsjelpris”.

Styret i klubben la inn forslag på Geir, og i konkurranse med hundrevis av andre forslag, bestemte juryen at Geir fortjente prisen i 2006. At Geir skulle få den var nok en av klubbens best bevarte hemmeligheter, slik det skal være i forbindelse med denne prisen. Det var en overrasket og beveget Geir som mottok prisen.

Ordfører Odd Reinsfelt, nestleder i sektorutvalget for levekår, Anne Lene Højem, Rolf B. Halvorsen fra kommuneadministrasjonen og Eystein Weltzien hadde alle møtt fram for å gjøre stas på Geir.

 

Ildsjelprisen har til formål å være en påskjønnelse for enkeltpersoner/organisasjoner som med aktiv innsats utover det vanlige har bidratt til positiv Bærumsprofilering. Prisen skal være en takk og anerkjennelse for fremragende frivillig innsats for idrettsarbeidet i kommunen.

 

I sin tale til forsamlingen sa Anne Lene Højem “juryen har lagt vekt på Geir Henriksens mangeårige innsats for Bærumsidretten, og den entusiasmen han viser for både topp og bredde, unge og eldre. Han har gjennom sitt lokale, nasjonale og internasjonale engasjement bidratt til en god Bærumsprofilering.”

 

Geir fikk i 2004 Akershus idrettskrets “frivillighetspris”.

 

Kampsportforbundet hadde også møtt frem med president Trond Berg, varamedlem Tove Hermanrud, pluss at karatestyret var representert ved leder Kjell Sivertsen.

De overrakte Geir en gave og takket for hans innsats som dommer gjennom 30 år.

 

Geir V. Henriksen mottar Bærum Kommunes idrettens ildsjelspris. foto: Aslak A. Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi slutter oss til gratulantene og håper at disse oppmuntringene vil bidra til at vi fortsatt får gleden av å trene og jobbe under hans kyndige ledelse i mange år til.