Tormod Evensen ble forrige helg gradert til 4. Dan, og er dermed den første Mizuchi eleven til å oppnå denne graden.

Klubben har hatt  en rekke med 3. Dan, men dette var første 4. Dan.
Sensei Keiji Tomiyama var i Oslo og holdt gashuko med gradering, noe Tormod greide med glans etter overbevisende kata og kumite.
 
Styret gratulerer!