Det er høstferie i Mizuchi i uke 40, klubben holder stengt denne uken. Konkurranseutøvere følger eget opplegg. Etter høstferien blir det noen endringer i treningstider.

Det blir endrede treningstider/inndeling på onsdager etter høstferien og frem til jul, den siste gruppen denne dagen er blitt veldig stor, derfor er vi nødt til å dele inn etter alder.

Alle under 16 år som normalt har hatt sin trening mellom  19 – 21.00 får ny treningstid 

 19.00 – 20.00 (alle under 16 år)

Alle som er 16 år eller eldre som normalt har hatt sin trening mellom 19 – 21.00 får ny treningstid

20.00 – 21.00 (alle som er 16 år eller eldre)

Dersom dette byr på store logistikkproblemer for enkelte kan dette fravikes, ta da kontakt med trener for partiet ditt.