Vi presenterer her en oversikt og klubbens trenere, deres sportslige profil og meritter. Denne oversikten vil også bli lagt under Organisasjonsinfo i venstre meny.

Geir V. Henriksen 6. Dan(f. 1953)

 

Hovedinstruktør.

 

Har trent karate siden 1971.

Gradert 1. Dan i 1976.

Instruktør i karategruppa i Oslo studentenes idrettslag 1976 – 1984

Grunnla Mizuchi karate klubb i 1977

Gradert 6. Dan i 2002.

Var på landslaget i kata og kumite 1975 – 1983.

Norgesmester i individuell kata, lagkata, individuell kumite og lag kumite, til sammen 10 NM gull.

Har vært landslagstrener i kata på 90 tallet og landslagstrener i kumite 2005-.

Landslagssjef for stilarten i kata og kumite 1977-

Har karateforbundets trenerutdanning trener 1 og trener 2.

Har innehatt en rekke verv innen krets og forbund og sittet i karateforbundets styre på både  70 tallet og på 90 tallet.

Nasjonal dommer i kata og kumite 1976 –

Satt i teknisk komite i EKF(European Karate Federation) 1995 – 2000

Styremedlem Kofukan International (verdensorganisasjonen for vår stilart) 1995-2006

Fikk Akershus idrettskrets frivillighetspris 2004.

 

Viggo Holmsen 4. Dan

 

Har trent karate siden 1986

Gradert 1. Dan i 1989

Gradert 4. Dan i 2003

Har instruert karate i OSI(Oslo studentenes idrettslag)

Har innehatt en rekke verv i OSI 1987-

Leder for karateforbundet 2000 – 2002.

Har vært nasjonal dommer i kumite 1989-

Har vært nasjonal dommer i kata 1991-

Har dømt stilartsmesterskap internasjonalt 1993-

 

Tormod Evensen 3. Dan(f. 1966)

 

Har trent karate siden 1982

Gradert 1. Dan i 1987

Gradert 3. Dan i 2002

Har instruert i Mizuchi k.k. 1986-

Er trener i karateforbundets talentutviklingsgruppe 2004-.

 

 

 

 

 

Christian Heyerdahl-Larsen 3. Dan(f. 1979)

 

Har trent karate siden 1990

Gradert 1. Dan i 1994

Gradert 3. Dan i 2002

Norgesmester i junior i kata, lagkata, individuell kumite og lag kumite.

Norgesmester i senior i kumite, lag kata.

Verdensmester i stilarten i kumite.

Vunnet medaljer i en rekke internasjonale stevner.

Konkurranseutøver fra 1992-

Er i landslagsstammen til karateforbundet og stilartsforbundet.

Har instruert i Mizuchi k.k. 1998-

 

 

Johs. Strenge Næss 1. Dan(f. 1952)

 

Har trent karate siden 1974

Gradert 1. Dan i

Har medaljer i NM og i stilarts EM i kumite.

Har sittet i styret i Mizuchi k.k. 1999-

Har instruert i Mizuchi k.k. 1999-

 

 

 

 

Rasmus Verlo 1. Dan(f. 1963)

 

Har trent karate siden 1988

Gradert 1. Dan i 2003

Har instruert i Mizuchi k.k. 2001-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthony K. Bratli 1. Dan(f. 1967)

 

Har trent karate siden 1979

Gradert 1. Dan i 1984

Har konkurranse erfaring fra nasjonale konkurranser.

Har instruert på politiskolen.

Har instruert i Mizuchi k.k. 2004-

 

 

 

 

 

 

Geir Lundahl 1. Dan

 

Har trent karate siden 1977

Gradert 1. Dan  i

Har instruert i Mizuchi k.k. 2005-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Myrvold 1. Dan(f. 1966)

 

Har trent karate siden

Gradert 1. Dan i

Har instruert i Mizuchi k.k. 2005-