Tid for klubbens sedvanlige klubbstevne i kata for barnepartiene.

Nybegynnere barn går sine kombinasjoner.

Alle andre går sin kata til gradering.

 

Tid: Torsdag 11. mai kl. 18.00 – 21.00

Tidsskjema for beltegrader blir satt opp

 

Sted: I klubbens dojo.

 

Påmeldingsfrist fredag 5.mai.

Påmeldingslister i klubben.