Vi har fått et svar fra generalsekretær Trond Søvik og kommenterer hans svar i denne artikkelen

Vi siterer Trond Søvik på den delen i hans svar som omtaler det springende punktet.

 

“I.f.m. regelverket for tildeling av Kongepokal må det være min. 15 deltakere innenfor konkurransegrenen. For kata kvinner var det kun 10 og følgelig kvalifiserte ikke disse utøvernes prestasjoner i tildelingen av Kongepokal.

Sportssjef Dag Jacobsen har opplyst kongepokaljuryen om dette faktum, noe som er hans profesjon.”

 

Dette er svaret vi har fått fra generalsekretær Trond Søvik i kampsportforbundet vedr. reglene for utdelingen.

Det er åpenbart at generalsekretær og sportssjef ikke har fått med seg at reglene sier det vi har påpekt gang på gang, regelverket sier ikke deltagere, men utøvere, og vi siterer fra reglene i innbydelsen,

 

“Det skal totalt være minst 15 utøvere i hver klasse, dvs. 15 utøvere i kumite/kamp og 15 utøvere innen kata/mønster.”

 

Det var kun 10 utøvere på damesiden i kumite, fordelt på klassene som ble avviklet.

 

Utøverne blir kun “regnet som deltagere etter innveiing og/eller registrering.”

Det vil si at man ikke kan gå ut ifra påmeldte utøvere, men må se på det antall utøvere som faktisk blir registrert som deltagere når man avgjør om det er grunnlag for å dele ut Kongepokal. Dette fordi NIF ønsker at det skal være et minimum av utøvere som gjør at Kongepokalen får den statusen den skal ha.

 

Trond Søvik vrir her altså utøvere over til deltagere og forsøker å legitimere utdeling av Kongepokalen på damesiden ved å telle antall utøvere i de to dameklassene og legge til deltagerantallet i åpen klasse, selv om dette var de samme jentene som gikk i de to allerede talte dameklassene.

Reglene sier ikke antall påmeldinger/deltagere.

De sier at det må være “minst 15 utøvere”. På herresiden var det 31 utøvere i kumite, som ga 44 starter/påmeldinger da ca. halvparten av dem også deltok i åpen klasse.

31 utøvere gir grunnlag for å dele ut Kongepokal da det faktisk er over 15 utøvere.

 

Når da forbundet likevel velger å dele ut Kongepokal på damesiden mener vi dette er galt i henhold til reglene og hensikten.

Når den først deles ut på galt grunnlag burde man i rettferdighetens navn i det minste holde seg til kanskje den viktigste regelen,

 

“Kongepokalen tildeles den utøver som etter tildelingskomiteens vurdering er stevnets totalt sett beste utøver.”

 

I henhold til den instruks Dag Jacobsen har gitt komiteen, og vi siterer Jacobsen, “kata teller ikke”, så måtte dette gå galt. 10 jenter i kumite, 9 jenter i kata (ikke 10 som Søvik skriver i sitt svar). Hvorfor skulle ikke kata telle?

 

For øvrig er vi av den oppfatning av at for fremtiden bør de totale individuelle prestasjonene ses slik:

Dersom det i fremtiden er nok utøvere i kumite, men ikke i kata, så skal Kongepokalen tildeles en av vinnerne i kumite i henhold til reglene. Men, dersom en av disse vinnerne også har prestert i kata, så må dette tas med i vurderingen av kandidatene basert på at man ønsker å tildele Kongepokalen til den “totalt sett beste utøveren”. Dersom situasjonen skulle være omvendt mellom kumite og kata bør selvfølgelig det samme gjelde.

 

Vi ber om opprydding, slik at karate Norge unngår slike pinlige lederfeil i fremtiden.

Vi har en utøver som etter vårt syn er blitt snytt for Kongepokalen.

For å kunne utøve sin “profesjon” på en tillitsvekkende måte, må man også kunne vise at denne “profesjonen” utøves i henhold til et tydelig regelverk. Og at et eventuelt skjønn utøves i samsvar med en gjengs rettferdighetsfølelse.

 

Opplever vi slike feil må vi kunne forvente at noen beklager og klargjør, selv om det sitter langt inne.

Foreløpig har dette ikke skjedd her, men vi avventer reksjoner fra forbundet.