Åpent brev fra Mizuchi karateklubb til Norges kampsportforbund.

Vi ønsker å få en forklaring på hvilket grunnlag sportssjef Dag Jacobsen som leder av tildelingskomiteen for Kongepokalen under årets NM kan instruere komitemedlemmene om at innsatsen i kata(mønster) ikke skal telle med i vurderingen av de to kandidatene og dermed utelukke en av gullmedaljene til den ene av de to kandidatene på tross av § 3, 34.6 i tilleggsbestemmelsene for Kongepokalutdeling.

Likeledes hvordan karatestyrets leder som medlem av tildelingskomiteen kan være enig i at det skal være slik.

 

Slik vi har forstått det skal Kongepokalen tilfalle den, og vi siterer            

§ 3, 34.6 i tilleggsbestemmelser for Kongepokalutdeling:

 

“Kongepokalen tildeles den utøver som etter tildelingskomiteens vurdering er stevnets totalt sett(kvalitativt) beste utøver.”

 

Vi har også forstått det dit hen at forbundet har fått til en ordning i forhold til N.I.F., som gir mulighet for å tildele Kongepokal uten at det behøver å være 15 utøvere i de enkelte kumiteklassene, men kumiteklassene sammenlagt, i henhold til § 3, 34.7 i samme bestemmelser.

I dette NM var det 9 utøvere i kata og 10 utøvere i kumite(kamp).

Dette vil si at det egentlig ikke var grunnlag for å dele ut Kongepokal på damesiden.

Tilleggsbestemmelsene sier jo”utøvere”.

Hvis man tøyer tilleggsbestemmelsene kan man telle deltagere i klassene, og dermed telle en del utøvere flere ganger dersom de deltar i flere klasser, og muligens legitimere tildelingen på denne måten.

Dersom vi forutsetter at dette er måten man gjør det på, var det derfor 2 kandidater til Kongepokalen for kvinner. De to vinnerne av kumiteklassene, Annikken Lerstad og Kim F. Henriksen.

Lerstad best i kumite og uplassert i kata, Henriksen best i kata og nest best i kumite. Lerstad med to individuelle gull, Henriksen med to individuelle gull og et sølv.

 

Begge hadde oppfylt kravene i § 3, 34.5 i tilleggsbestemmelsene, “Vinneren av Kongepokalen må være norgesmester i minst en klasse i det aktuelle norgesmesterskapet.”

Når tildelingskomiteen da skal vurdere disse to utøverne opp mot hverandre i henhold til § 3, 34.6, “stevnets totalt sett beste utøver”, vil vi ha en forklaring på hvilket grunnlag sportssjef Jacobsen kan instruere komiteens medlemmer om at kata ikke skal tas med i vurderingen.

Karate NM består av prestasjoner i kata og kumite. Å vinne både kata og kumite er en langt større prestasjon enn å vinne 2 kumiteklasser. Dette er noe alle innen karate vet. At også vinneren av kata og kumite – 60 kg er lettvekter (Kim veier 48 kg) og greier å ta seg til finalen i åpen klasse i kumite, er en langt større prestasjon i seg selv enn at vinneren av tungvekt(+ 60 kg) også vinner åpen klasse. Kataklassen var i tillegg den største klassen på damesiden.

§ 3, 34.6 instruerer komiteen til å finne den totalt sett beste utøveren.

Vi minner om at det kun er 2 damer og 1 herre som har klart å vinne både kata og kumite i samme NM tidligere i historien.

 

At sportssjef Jacobsen da instruerer tildelingskomiteen til å ikke ta med kata i vurderingen finner vi uforståelig

 

Denne feilinstruksjonen førte – slik vi tolker regelverket –  til at komiteen på feil grunnlag gjorde et enstemmig valg.

 

Vi anser Jacobsens instruks til komitemedlemmene som fullstendig feil bruk av § 3, 34.7, da begge kandidatene allerede var kvalifiserte gjennom gull i hver sin kumite klasse.

Han burde derfor ha instruert komiteen i henhold til § 3, 34.6.

 

For fremtidige utdelinger av Kongepokalen anser vi det som svært viktig å få avklart dette.

 

Vi imøteser en oppklarende redegjørelse.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

For styret i Mizuchi karate klubb

    Geir V. Henriksen, leder.