Bakgrunn: Mizuchi karate klubb søkte i god tid karatestyret om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for årets junior NM for to av klubbens jenter, og fikk avslag. Den ene var blant annet 18 dager for ung(se artikkel “karateforbundets styre en fiasko for konkurransekarate” et annet sted på vår hjemmeside, samt gå inn på våre diskusjonssider).

1 uke etter påmeldingsfristens utløp, ble den endelige deltagerlisten offentliggjort på forbundets hjemmesider. Vi protesterte da på at 2 av Stavangers utøvere, som var satt opp som deltagere, skulle få lov til å delta ureglementert i en høyere aldersklasse en reglementet tillot, når vi hadde fått avslag på vår søknad om dispensasjon fra reglene om aldersbestemmelser.

Karatestyret bestemte da at de to utøverne ikke skulle få lov til å delta i disse klassene.

Så langt fikk alle lik behandling.

Men så kom bomben.

I stedet for at de to ble strøket helt av katalistene, og klubben gitt en reprimande, lot karatestyret Stavanger k.k få lov til å etteranmelde de 2 utøverne i den klassen de egentlig etter regelverket skulle ha vært meldt på i.

Stavanger karate klubb ble altså i dag, gitt dispensasjon fra påmeldingsfristen på tross av at de forsøkte å melde på 2 utøvere i en høyere aldersklasse enn det regelverket tillater.

Et regelverk som sier klart ifra om klubblederes ansvar i forhold til påmeldingsfrister og at påmelding er bindene og må sjekkes nøye av klubblederne i forhold til alders og vektklasser.

Videre sier reglementet klart at etteranmeldinger ikke vil bli godtatt.

 

Her har Stavanger forsøkt å fordele sine katautøvere i aldersklassene helt ureglementert.

Sist gang noen ble tatt for dette, førte det til at laget ble disket og lederen av den klubben som gjorde dette, fikk ikke lov til å dømme internasjonalt på 1 år.

Dette var en meget streng reaksjon, som skulle sette eksempel for fremtiden.

 

Men hva skjer?

 

Karatestyrets leder gikk all sin læretid i Stavanger k.k, før han startet egen klubb.

Karatestyret har nestleder fra Stavanger k. k.

Kommunikasjonen er formidlet av forbundets sportskoordinator, som på mail referer til avgjørelser disse to har tatt i saken.

Ansvarlig klubbleder for Stavanger k.k. og den som har undertegnet Stavanger k.k sin påmelding er ektemannen til karatestyrets nestleder.

 

Når Stavanger k.k gjør samme feilen som den foran nevnte klubben, får de hjelp av karatestyret til å delta, uten sanksjoner overhodet. Et karatestyre, hvor nestleder fra Stavanger k.k. må ha brukt all sin tyngde for å få til en slik skandaløs forskjellsbehandling av klubbene, har nok en gang vist at de er på ville veier.

 

Man må spørre seg om karatestyret aner hvilke konsekvenser dette vil kunne få i fremtiden.

Påmeldingsfrister kan umulig gjelde lenger. Det er jo bare å referere til denne saken.

Ureglementert flytting av utøvere fra klasser er det fritt fram for, og blir man tatt er det bare å referere til karatestyrets behandling av denne saken, som tilsier at man får være med uten sanksjoner.

Utøvere som ikke greier vektbestemmelsene må kunne kreve å bli satt inn i andre klasser, ikke strøket slik som nå.

Aldersbestemmelser kan man tydeligvis forsøke å lure uten at det vil få noen konsekvenser, hvis ikke dette bare gjelder Stavanger k.k da?

 

Det startet med rigid behandling av våre utøvere, men har utviklet seg til en skandaløs forskjellsbehandling av klubbene.

 

Vi er i utgangspunktet for at regelverket skal være til for utøverne, og at det skal gi flest muligheter. Men når karatestyret rir regelverk og begrensninger i forhold til oss og andre klubber, må de også gjøre det i forhold til Stavanger k.k., selv om det sitter folk fra Stavanger i karatestyret.

Alt tilsier at de to utøverne fra Stavanger k.k burde vært strøket fra påmeldingslistene i kata og klubben burde fått en reprimande fra karatestyret.

I stedet skjer altså dette.

Vi mener dette er en skandale.

Vi spør da til slutt, når har kampsportforbundets styre tenkt å komme på banen og sette en stopper for denne vanstyringen?