Vi har tidligere grepet til harde overskrifter på artikler på vår hjemmeside for å skape reaksjoner og endringer. Dette føler vi har vært på sin plass og at det har nyttet. Men flere endringer må til, og forbundet må kunne gjøre ting bedre enn det som har vært vist i høst.

Både karateforbundet og kampsportforbundet har bedt oss om å spille på lag, mens de selv ikke vil spille på lag i det hele tatt når det gjelder saker vi gang på gang har tatt opp.

Etter at karateforbundets styre fullstendig ignorerte de største konkurranseklubbenes innspill vedrørende Norgescup, sitter nå styret med nok en fiasko i fanget. Norgescup for denne sesongen er ødelagt av at de 2 første er blitt avlyst av for dårlig påmelding. Dette fordi de største konkurranseklubbene ikke ville delta fordi de mente konseptet var for dyrt og for dårlig, og at forbundet burde ha gjort noe med dette før sesongen, etter flere innspill.

 

Nå står man foran det tredje arrangementet forbundet skal arrangere, junior NM.

 

Vi, som en av de største konkurranseklubbene, har i årevis bedt om at klubbenes ansvarlige må få lov til å avgjøre om ungdommer skal få delta i en aldersklasse over sin egen.

Forbundets største konkurranseutøver gjennom tidene, Stein V. Rønning, fikk ved gjentatte anledninger lov til å delta i klasser over sin egen alder, fordi man den gang overlot ansvaret til de som kjente utøveren best, de ansvarlige i hans klubb. Likeledes ble dette gjort med flere av de utøverne som utgjorde laget som stod for norsk karates “gullalder”.

Vi skal ikke påstå at Stein ble fem ganger europamester og en gang verdensmester bare på grunn av dette, men den friheten og ansvaret klubbtrenere hadde på den tiden, kan henge sammen med norsk karates gullalder.

Nå sitter det et forbundsstyre som ønsker å styre dette. Et forbundsstyre som overhodet ikke kjenner til utøverne i klubbene og som kun ønsker å lage regler og forholde seg til dette, uten vilje til å spille på lag med klubbene og gi dispensasjoner. De har ingen tillit til at klubbene selv er best egnet til å avgjøre om en utøver skal få lov til å konkurrere i en høyere aldersklasse. Tidligere styrer har latt teknisk komité styre dette, mens nåværende styre også har fratatt teknisk komité denne jobben. De senere årene har TK gitt dispensasjon i kata, da dette er ikkekontakt delen av karate. Det nåværende styret nekter også utøvere her å delta dersom de er for unge.

 

Når vi vet at klasser og stevner blir avlyst av for dårlig deltagelse, er det utrolig at ikke forbundsstyret evner å se seg selv i speilet.

Kan det hende at de faktisk er i utakt med konkurransekarate i Norge?

Kan det hende at det muligens er noen andre der ute som kjenner til hva som er til det beste for våre konkurranseutøvere?

Burde styret kanskje ta signaler fra disse for å unngå at nye fiaskoer kommer?

 

Vi søkte om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for to av våre utøvere til årets junior NM.

De to utøverne skulle delta i henholdsvis lag kata for den ene, og kumite for den andre.

Kumite utøveren er 18 dager for ung til å delta i junior NM, men skal delta i denne aldersklassen 1 mnd. etter junior NM, i Venezia open. 1 mnd etter dette igjen, skal hun delta i British open. Dette er en utøver som er i forbundets satsningsgruppe. Det hadde vært veldig bra om hun kunne få prøvd seg i denne klassen i junior NM, før hun drar ut i Europa.

Men, vårt eget forbund viste ingen vilje til samarbeid med klubben vår, på tross av at dette kanskje er en utøver for Norge i fremtiden. På tross av at vår klubb er en av de som er blant de mest engasjerte i konkurransekarate i Norge, og har flest norgesmestere gjennom historien, har de ikke tillit til at vi muligens vet bedre enn dem hva som er til det beste for våre utøvere.

Eller er det jantelov og misunnelse som herjer styret?

 

Sett i lys av at forbundets opplegg med NC i høst har vært en fiasko med avlysninger, fortsetter styret å kjøre sitt konkurransefiendtlige opplegg og å ri paragrafer.

I stedet for å åpne for muligheter, nekter de å se disse, og rir i stedet begrensninger så det holder.

At vi også forsøker å stille med flere utøvere, lagkatalag o.s.v., og være med på at klasser blir avviklet i jr. NM, betyr ingenting for et styre som til de grader har tabbet seg ut i det siste når det gjelder avviklingen av konkurransekarate.

Vi har i en årrekke avfunnet oss med at styret sier at våre innspill skal evalueres etter sesongene, eller at det blir endringer etter neste forbundsting. Gjentatte ganger har ingenting skjedd.

 

I vår klubb er vi først og fremst løsningsorienterte.

Forbundsstyret må kunne løse ting bedre enn det de har vist.

De må kunne ty til dispensasjoner der hvor regelverket virker imot sin hensikt.

Dette er vi sikre på at de kan, men de må ville det.

 

Blant de unge konkurranseutøverne i landet i dag, finnes det en rekke utøvere for fremtiden.

Dersom disse ikke får muligheten til å fortsette sin utvikling fordi vi har et forbundsstyre som hindrer alle de dyktige trenerne rundt omkring i deres arbeide, da bør dette styret ta sin hatt og gå, eller begynne å jobbe som et godt styre skal, og ikke bare sitte i et styre og ri sine egne begrensninger.

 

Med vennlig hilsen

Styret i MIZUCHI KARATE KLUBB

og ønske om god bedring!