Fredag 8. juli ble det klart at karate ikke vil bli å finne på det olympiske program i London 2012.

Etter at IOC kongressen i Singapore sendte baseball og softball ut av det olympiske programmet i 2012, var det knyttet stor spenning til om verdens 11. største idrett, karate, skulle få sin rettmessige plass på programmet.

Etter at to idretter ble sendt ut, stod det 26 igjen. OL programmet tillater 28 idretter i henhold til det som ble bestemt på kongressen i 2002.

Det lå da i kortene at verdens 11. største idrett skulle inn, men den gang ei.

Det utrolige skjedde, nemlig at verken karate eller noen av de andre aktuelle idrettene kom med.

Det må da være lov å spørre seg om hvordan dette kunne skje.

Karate er større enn 15 av de idrettene som er inne.

Vi har lest i mediene om mange former for korrupsjon innenfor IOC.

Har karate ikke vært flinke nok til å ”kjøpe” stemmer?

Har karate ikke vært flinke nok til å ”opplyse” stemmene?

 

Er det karates ansvar å gjøre dette, eller er det de ansvarlige stemmeberettigedes plikt å sette seg inn i fakta om de idrettene de skal stemme over, og hvor det ikke har skjedd endringer siden polo forsvant ut av programmet i 1936?

De ansvarlige hadde her en mulighet til å gjøre en endring som ikke har blitt gjort siden 1936. Burde ikke det forplikte?

Burde ikke de ansvarlige beslutningstagere virkelig legge seg i selen for å ha et solid grunnlag for å kunne ta en historisk avgjørelse?

 

 

Uansett har CIO`s avgjørelse sådd tvil om organisasjonens evne til å følge med i tiden og dens måte å jobbe på, samt troverdighet og tillit.

 

Det er mange kriterier som skal legges til grunn for at idretter skal komme med på det olympiske program. At idretten er blant de 11 største i verden, og stort sett drives som amatøridrett, er tydeligvis ikke lenger noe positivt, selv om det for få år siden ikke var tillatt med profesjonelle utøvere i OL. På den annen side er mange av idrettene som er på programmet amatøridretter, men bare mye mindre enn karate. Men disse har vært der siden ”gubbeveldet” var unge.

Det er også godt mulig at ”gubbeveldet” ikke har fått med seg at karate ikke lenger bare er noe de ble fascinert av på film som unge, men faktisk er en seriøs idrett som er betydelig større enn mange av de idrettene som er på programmet av gammel vane, eller tradisjon om man vil.

Karate er som idrett blant de 11 største i verden Arkivfoto: Runar Storeide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjønt flere av de idrettene som er inne har vært plaget av gjentatte dopingskandaler, avsløringer om korrupte dommere, dårlig publikums interesse, liten tv interesse på toppen av at de drives av få land og få utøvere.

 

For oss menige er det nok mange uforståelige spill og mye uhumskheter som foregår i kullissene og bak slike avgjørelser. Det er også mulig at vi gamle idealister er gått ut på tid med våre krav om rettferdighet.

 

På den annen side, heller det enn å være en mer eller mindre korrupt pamp som har gått ut på tid, og må leve med det.

 

 

 

Si gjerne din mening på våre diskusjonssider.

 

MIZUCHI KARATE TEAM

Geir V. Henriksen