Torsdag kveld ble klubbstevnet for barn avholdt i klubbens treningslokaler. Barna var delt inn etter grader, og ble bedømt i henhold til krav til sin egen gradering som går helgen om 2 uker.

 Noen fikk karakterer som viste at de nok må skjerpe seg for å gjøre seg fortjent til nytt belte, mens andre oppdaget at de lå bedre an enn ventet kanskje.

Dommere var Lissy Martby, Stian Bagroen, Tormod Evensen og Geir V. Henriksen.

Før kata ble gått, viste Stian en kata, som nok inspirerte.

Det ble vist mye fin kata, og muligens var det flere fremtidige mestere vi så  i aksjon i kveld.

Etterpå fikk alle medaljer for å ha deltatt, mens det til slutt ble servert kaker og brus.