Årets tildeling av idrettsstipend foregikk i Bærum rådhus fredag 20. mai.Det ble delt ut 13 stipend til Bærums unge lovende idrettstalenter.Blant disse var klubbens Lars F. Berrum.

 Stipendene ble overrakt av Bærums ordfører Odd Reinsfelt, og var på henholdsvis kr. 5 000 til ti av utøverne, og kr. 10.000.- til tre utøvere.

Ordfører Reinsfelt ga uttrykk for at det på tross av nødvendige nedskjæringer i kommuneøkonomien, ikke var kuttet ned på stipendutdelingen, da idrett i Bærum ble ansett for å være en viktig innvestering i ungdom og fremtid.

Ordføreren sa videre at stipendene ikke var store, men at han håpet at oppmerksomheten og anerkjennelsen ville virke motiverende for videre satsing.

Tilstede var i tillegg til utøverne og ordføreren, lederne for idrettslagene utøverne kom fra, samt presse og ledende idrettspolitikere i Bærum.

 

Vi gratulerer Lars med stipendet og slutter oss til ordfører Reinsfelt håp om at denne anerkjennelsen vil spore til videre satsing.