Bortimot 70 barn deltok i klubbmesterskapet i kata for barnepartiene,

torsdag forrige uke.

Barna måtte utføre den kata de har til sin gradering nå til jul.

Karakterskalaen var laget slik at de kunne se hvordan de lå an i forhold til gradering. Noen fikk se at de måtte skjerpe seg, mens andre fikk se at de holdt ekstra høyt nivå. Dommere var Pål Ødegård, som instruerer barn fra nybegynnere til orange belte, regjerende norgesmester i kata, Kim F. Henriksen, og sensei Geir V. Henriksen.

Alle som deltok fikk premier, og etterpå vanket det brus, boller og kaker.

 

Styret har fått flere tilbakemeldinger på at dette er noe man ønsker seg foran graderingen til sommeren også.

 

Kanskje var det også fremtidige katamestere vi så i aksjon.

 

Styret gratulerer alle deltagerne med innsatsen, og takker foreldre, dommere og funksjonærer for hjelpen.