Mizuchi ønsker å gi et tilbud på lørdager fremover, til de som ønsker å trene litt ekstra, med tanke på å bli bedre, og kanskje konkurrere en gang i fremtiden, i kata eller kumite.

Klubben har en svært restriktiv holdning til å slippe utøvere ut i konkurranser, og har som klar politikk at utøverne skal være svært godt forberedt, før de får lov til å delta i konkurranser.

 

Forutsetningen for å delta på lørdagsgruppa er, enten at utøveren trener på voksenparti og innehar gult belte eller høyere, eller trener på barneparti og innehar orange belte eller høyere.

 

Det koster ikke noe ekstra å delta på dette partiet.

 

Utøverne må ha røde eller blå hansker, eventuelt annet ønsket beskyttelsesutstyr

Utøverne må ha en vannflaske. Vannflasken kan være en vanlig 0,5 l brusflaske, som bør merkes med navn.

Foto: Runar Storeide

 

Treningen vil være fra kl. 12.00- 13.00, hver lørdag til og med lørdag 18.desember.

 

Unntatt er lørdag 4. desember, pga. graderingsleir.

 

 

 

 

 

 

Oppstart etter jul for gruppa, vil være lørdag 8. januar.

 

 

Vi ønsker å evaluere opplegget før sommeren, for så å vurdere videre fremdrift av gruppa.

 

Alle forespørsler om opplegget rettes til sensei.