Følgende er tatt ut til å                             

representere MIZUCHI i jr. NM i Halden :

Kata jenter kadett : Lissy Martby                  (16)

                               Isabelle A. Myrvold          (15)

                               Caroline Thomassen        (14)

 

Kata gutter kadett : Oscar Rygh                    (16)

                               Ole M. B. Stokke            (15)

                               Jørgen Evensen               (15)

 

Kata gutter junior :  Stian Bagroen   (20)

                                Petter A. Næss (20)

 

Kumite gutter jr. :    Sebastian Emes (18)  – 65 kg

                                Stian Bagroen (20)      – 65 kg, lagkumite

                                Andre Nordsveen (20)  – 70 kg

                                Espen C.Skretting (20) -75 kg, lagkumite

                                Petter A. Næss (20)   + 75 kg, lagkumite

                                Lars F. Berrum (18)    + 75 kg, lagkumite

 

Coacher/ledere :      Eirik Hjerpaasen

                                Jørn Ove Hansen

                                Tormod Evensen

                                 Johs. Strenge Næss

                                 Steinar Thomassen

                                 Jarle Myrvold

 

Dommere :                Musli Hakay

                                 Geir V. Henriksen

 

                               

Styret ønsker troppen lykke til !