Brev fra de tre VM utatte 

Mizuchiutøverne til Sveinung Byberg.

LarsBerrum,KimHenriksen StianBagroen

Og Mizuchistyrets uttalelse i denne saken. Styrets uttalelse er sendt til Landslagsledelsen for Karate i Norges Kampsportforbund

Brev fra  Stian Bagroen, Lars F. Berrum og Kim F. Henriksen

 

 –  til Sveinung Byberg

 

Vi har mottatt uttaket til VM i karate i Mexico 2004.

Det er med stor glede og entusiasme vi ser at vi er funnet verdige til å representere Norge. Dette vil føre til at vår satsing vil bli enda hardere fremover, for å kunne yte maksimalt i VM.

 

Vi ser at det er tatt ut fire kumiteutøvere og en katautøver fra Stavanger.

Disse har fått med seg to coacher fra Stavanger.Vi ser også at Arild Lund er tatt ut som leder. Det ligger da i kortene slik vi ser det, at han også vil fungere som coach i de tilfellene hvor flere norske utøvere er i ilden på samme tid. Dette vet vi alltid skjer, og vi mener derfor at det er riktig at det er med en leder som også kan fungere som coach, men da de resterende utøverne kommer fra Mizuchi, finner vi det merkelig at ikke denne personen er vår egen coach. Med all respekt for Arild Lund, vår egen coach er utvilsomt den som kan fungere best i forhold til oss i avgjørende øyeblikk.Geir V. Henriksen er den mest aktive coachen i Norge, og den lederen med mest erfaring i landet når det gjelder å fungere som reiseleder i tillegg.

 

Vi ber derfor om at dette revurderes, og at det innledes en dialog med Geir så fort som mulig, slik at dette ikke renner ut i sanden som et dårlig opplegg. Skal vi kunne yde maksimalt, noe som må være ønskelig for alle parter, bør vi finne en løsning for å få med vår coach også, ikke bare Stavangerutøvernes coach.

 

 

 

 

 

VM uttatte Mizuchiutøvere ber om å få med sin coach.

 

 

Brev fra: styret i Mizuchi karate klubb.

Til: Landslagsledelsen for Karate i Norges Kampsportforbund

 

De 3 VM uttatte Mizuchiutøverne Kim F. Henriksen, Stian Bagroen og Lars F. Berrum, har i et brev til sportssjef Dag Jacobsen, styret i karateforbundet og landslagssjef Sveinung Byberg bedt om å få med sin egen coach til VM i Mexico, 18-22 november.

Landslagsledelsen ( sportssjef Dag Jacobsen og Sveinung Byberg, landslagssjef og Stavanger k.k.)har tatt ut 1 katautøver og 4 kumite utøvere fra Stavanger og 3 kumite utøvere fra Mizuchi.

Stavangerutøverne har fått med seg både kata og kumitecoachen sin, mens som assisterende kumitecoach og lagleder, er Arild Lund fra Skedsmo k.k. tatt ut.

Dette finner våre utøvere helt urimelig og uproffesjonelt, da de ikke kjenner hverken Stavangers Morten Alstadsæter eller Lund.

De mener derfor at dersom de skal kunne yte maksimalt, må de ha med sin egen coach. Det er han som har fått dem dit de er idag, det er han som jobber med dem hver dag, og det er han de vil ha bak seg i den største konkurransen som finnes for karate, for å kunne yte sitt beste.

I og med at det kun er utøvere fra Stavanger og Mizuchi, burde coacher fra begge disse to klubbene reist som støtteapparat.

 

Vi sier oss selvfølgelig helt enig med våre utøvere, og lurer på motivene til både landslagssjef Byberg fra Stavanger, og sportssjef Jacobsen.

Slik vi ser det, må utøverne stå i fokus her, og VM er karates OL.

Her må alle detaljer på plass, dersom det skal være håp om resultater.

At da Stavanger får med sitt støtteapparat(les coach), mens Mizuchi ikke får det, finner vi mer enn besynderlig.

Uttaket av utøverne er helt i tråd med hva vi mener er riktig uttak, men dersom vi hadde styrt dette, hadde vi tatt ut Mizuchis coach for våre utøvere, og selvfølgelig Stavangers coach for deres utøvere. Mer åpenbart valg av coacher enn situasjonen i dette VM er, går det nesten ikke an å få det. Det er kun 2 klubber i hele troppen. Det letteste hadde vært om det bare hadde vært en klubb. To kumitecoacher sendes, men kun fra den ene av de to klubbene. Hadde det kun vært Mizuchi som var tatt ut, kan man jo spørre seg om landslagssjefen hadde sendt det samme støtteapparatet ?

 

Utøverne må stå i fokus. Dersom Jacobsen har problemer med å omgås Henriksen, får det være et problem han selv må finne ut av, og ikke la det gå ut over landets representasjonsutøvere. Likeledes dersom han kjører ”et takk for siste kritikk fra Mizuchileiren” kjør, er ikke Jacobsen rette mannen for den jobben som skal gjøres.

 

Dersom Jacobsen og Byberg hevder at dette er lenge planlagt eller er del av en langsiktig plan, stiller vi oss undrende.

Nøye planlagt kan det ikke ha vært, i og med at situasjonen for dette VM er slik den er, med hensyn til hvilke klubber som er representert.

Da må vi i så tilfelle hevde at planleggingen nok en gang har vært elendig.

 

Den i så tilfelle langsiktige planleggingen må vi også stille oss undrende til, i og med at de 3 VM uttatte utøverne fra Mizuchi alle er unge, hardt satsende og potensielle landslagsutøvere i årevis fremover. Lars er 18 år, Stian 20 år og Kim 22 år. I tillegg har vi Espen Skretting(20), som var sterkt inne i bildet, men ikke ble tatt ut denne gangen.

Etter vår oppfatning burde den eventuelle langsiktige tenkingen utvilsomt innvolvert Geir V. Henriksen.

Vi lurer derfor på hva slags eventuell langsiktig plan som måtte foreligge.

 

 

Dersom Byberg favoriserer sin egen klubb, eller ikke er ute etter at Mizuchiutøverne skal kunne yte maks, burde han kanskje vurdere sin stilling.

Vi håper det finnes bedre forklaringer på dette opplegget, enn det vi antyder her.

 

Vi imøteser derfor med spenning en skriftlig forklaring som svar på våre unge utøveres brev. Mizuchis utøvere vil helst ikke dra på dyr”tur”med et ikke optimalt opplegg, men ber om å få med sin egen coach, slik at de skal ha bedre mulighet for å kunne yte maks.