Følgende utøvere deltar :

 

Kim F. Henriksen,  kata, kumite – 60 kg og lag kumite

Ann-Kristin Muri, kumite + 60 kg og lag kumite

Elisabeth Stavem, kumite – 60 kg og lag kumite

Disse 3 stiller også i kumite åpen klasse

 

Roald Thorsen, kumite – 65kg

Stian Bagroen, kumite – 65 kg og lag kumite

Anders Vinvad, kumite – 75 kg

Espen Skretting, kumite – 75 kg, lag kumite og kumite åpen klasse

Christian Heyerdal-Larsen, – 75 kg og lag kumite

Lars F. Berrum, + 75 kg, lag kumite og kumite åpen klasse