Torsdager mellom kl. 20 – 21.00 vil det fra og med  9. september bli arrangert egne
treningskvelder i KATA og BASIC TEKNIKK. For de som ønsker å styrke, samt øke fokuseringen
på denne delen av sin trening, vil  tilbudet starte nå i høst.

Oppmøte og aktiv deltagelse er en forutsetning for at tilbudet vedvarer, og vi starter dette
etter at det er blitt ytret ønske om denne formen for fordypning på flere av partiene.
 
Vi håper at alle ser nytten av, og gjør bruk av denne muligheten i klubben. Og at Mizuchi
med dette tilbudet til sine medlemmer kan forbedre og styrke den posisjonen klubben har
både innad og utad.
Instruktør:
Viggo Holmsen (OSI) 4.dan – med norsk toppdommerlisens (A) i både
kata og kumite. Holmsen deltar alltid
på landslagstroppen for KOFUKAN

Tilbudet er åpent for alle.