Oppstart for ordinær trening i høstsemesteret

Starter mandag 16. august for voksenpartiene.
Barnas ordinære trening starter opp tirsdag 17. august til normal tid.

Nybegynnerpartiet for voksne starter mandag 30. august kl 19.
Nybegynnere barn starter torsdag 2. september kl 18.