Det norske karatelandslaget har, som kanskje det eneste landslaget innefor norsk idrett, fått en aktiv landslagsutøver som landslagssjef/trener/coach.
Sveinung Byberg fra Stavanger karate klubb, ble i februar ansatt som landslagssjef/trener/coach.
Dette innebærer i tillegg til mye annet, blant annet at han samtidig som han er utøver i nasjonale og internasjonale stevner, skal vurdere de andre norske utøverne i deres kamper, og komme med råd og veiledning i forhold til deres videre utvikling.
En landslagstreners fokus skal etter alle solemerker være på utøverne, og alt som kan være med på å gjøre disse bedre.
Alle vet at karate er spesielt vanskelig i så måte, da kampene nasjonalt stort sett foregår på 3 matter samtidig, mens det internasjonalt foregår på 5 matter samtidig.
Etter at Jarle Sorken trakk seg som landslagssjef før jul, ble Byberg ”blinket ut” av sportssjef Dag Jacobsen. Til US open i begynnelsen av januar var Byberg tatt ut som fungerende landslagssjef og utøver, mens han i British open for juniorer i slutten av januar, ikke hadde anledning, og Norge reiste uten en ”fagmann”, men med Dag Jacobsen som fungerende landslagssjef. Som kjent fungerte undertegnede som coach i begge disse tilfellene etter forespørsel, fordi jeg var der med våre egne utøvere.
I jr.EM i februar reiste Byberg som fungerende landslagssjef, og ikke som utøver, da Byberg jo er senior.
Så ble Byberg formelt ansatt som landslagssjef/trener/coach.
Etter dette har landslagsaktuelle utøvere og Byberg, deltatt i Norges cup, Dutch open, NM og Italian open.
Dette vil si at landslagsaktuelle utøvere har deltatt i 7 stevner etter at Dag Jacobsen innvolverte Byberg som coach/sjef/trener fra årsskiftet.
Ved 5 av disse har Byberg vært utøver og ikke kunnet følge opp slik han burde. Videre har han ved 1 tilfelle ikke vært tilstede, og ved 1 tilfelle har han fungert slik han burde.
Det er fristende å dvele ved det siste tilfellet, hvor Byberg fungerte slik han skulle, nemlig ene og alene som coach/sjef/trener. Her tok nemlig Norge sin eneste EM medalje på flere år. Det kunne være rene tilfeldigheter selvfølgelig, eller det kan gi næring til det undertegnede ønsker å sette fokus på, nemlig at dobbeltrollen Dag Jacobsen og hans like har satt Byberg til å spille, er helt i strid med alt som foregår i norsk idrett, og ikke noe norsk konkurransekarate er tjent med.
Undertegnede mener at de ansvarlige helt klart burde ha sett at Byberg måtte være enten utøver eller coach/sjef/trener. Det at han nå må spille begge roller, vil for all fremtid gi spekulasjoner om hvorvidt det kunne gått bedre med det ene eller det andre, eller i verste tilfelle, begge deler.

Så over til en annen viktig del av Bybergs jobb, nemlig uttak til forskjellige stevner og aktiviteter. Dette er et tema som alltid er vanskelig, og nesten alltid avstedkommer diskusjon og kritikk, uansett idrett.
Byberg gikk med en gang han formelt overtok ut, og sa at det forhåndsuttak som Dag Jacobsen hadde gjort til EM, ikke var endelige, men at prestasjoner i NC, Dutch open, NM og eventuelt Italian open, kunne føre til forandringer.
I vårt tilfelle er jo utgangspunktet at en uttøver fra en klubb, skal ta stilling til en del utøvere fra andre klubber, utøvere han ikke har fått fulgt skikkelig med på i stevner, all den tid han selv er utøver og opptatt med selv å kvalifisere seg.
Jeg vil denne gangen ta for meg uttak til Italian open og EM 2004.
For en del seniorer hørte disse to stevnene sammen, samt at juniorene hadde mer matching enn seniorene i første halvår, derfor skulle ingen juniorer til Italia.
Det jeg vil ta for meg, er Mizuchis aktuelle utøvere.
For tiden er det 3 aktuelle utøvere. Kim F. Henriksen på damesiden, Stian Bagroen og Jørn O. Hansen på herresiden.
Alle landslagsaktuelle utøvere fikk klar beskjed om at de måtte prestere i NM for å være aktuelle for Italia og EM i Moskva.
Italia først, Stian er junior, og juniorene skulle ikke til Italia.
Jørn Ove ble forespurt om Italian open, etter sterk innsats i NM, men hadde allerede andre planer.
Da står vi igjen med Kim. Hun hadde også nettopp vunnet NM, men ble ikke tatt ut til Italian open.
Hennes konkurrent om plassen til EM var Gunhild Vadla, Stavanger, hun ble  tatt ut til Italian open.          
Etter nyttår har de to følgende plasseringer :
Kim vant Norgescupstevnet i Trondheim i februar, Vadla ble nr. 3
Kim vant klassen deres i NM, Vadla ble nr. 2. –Vadla deltok i åpen klasse, ble nr.3, pluss at hun var med på Stavangers lagkumitelag som vant. Kim valgte kata(med tanke på kongepokal ?) lagkata og showmix, 3 gull. Nevnes bør også at Kim tok bronse i San Marino i høst i – 53 kg, som er den eneste internasjonale medaljen på kvinnesiden i denne sesongen.
Hvis vi holder oss til individuell kumite og ser på resultatene gjennom sesongen, mener jeg helt klart at Kim burde vært bedre kvalifisert enn Vadla til Italian open. Men dersom vi sier at anstrengt økonomi bare gir mulighet for å sende 1 kvinne, kunne man kanskje forsvare uttaket til Italian open med at Vadla skulle få sjansen til å vise seg frem her, fordi Byberg har tro på henne.
Hvis vi videre sier at dersom Vadla kommer tilbake med et godt resultat fra Italia, så kan det diskuteres om hun kanskje burde sendes til EM i stedet for Kim. Men Vadla ryker ut i første kamp i Italia.
 Likevel blir hun foretrukket fremfor Kim. Muligens er ingen av dem gode nok, men likevel ?
Jeg finner dette uttaket svært urettferdig og litt suspekt.

Den neste Stavangerutøveren som blir foretrukket fremfor en av våre, er Steffen Larsen fremfor Stian Bagroen.
Ingen av de to fikk resultater i US open i januar, men Larsen fikk vist seg frem på laget, noe han gjorde veldig bra. Stian fikk ikke gått på laget, da lagkampen han var satt opp i, var avgjort før de kom så langt.
I British open i slutten av januar vant Stian –65kg, mens Larsen røyk ut uten medalje, forøvrig uten coach. Stian er den første norske i historien som vinner juniorklassen i British open. I lagkampen blir det bronse på laget, Larsen hadde dårligst statestikk på det norske laget, dette til tross, skriver  Byberg i sitt EM uttak at Larsen gjorde sterk innsats her. Jeg minner om at Byberg ikke var tilstede.

Likevel fikk Larsen plassen i –65kg i jr.EM i februar. Han fikk coaching og tok bronse, mens Stian måtte gå –70kg, fikk ingen coaching, og røyk ut.
I Dutch open for seniorer i mars, røyk Larsen ut i første runde, mens Stian tapte i tredje runde.
I sr.NM møttes de to i første runde, Stian vant.
Det blir opp til leseren å vurdere, men jeg mener Stian burde ha fått sjansen.

Ut ifra den situasjonen som er skapt med Byberg som utøver og landslagssjef/trener/coach, er det helt innlysende at han må ha med seg andre coacher. Likevel mener jeg det er oppsiktsvekkende at han ved alle de internasjonale stevnene kun har med coach fra Stavanger, i tillegg til at han som nevnt over, konsekvent tar ut Stavangerutøvere der det er åpenbar tvil om plassene. For det er ingen av de andre klassene det er tvil om.

I det siste har vi hatt både en skandaløs kongepokalutdeling på kvinnesiden, og en påfølgende suspekt forbigåelse av noen av våre utøvere i forbindelse med uttak.
Jeg mener det hele stinker, og håper ikke idiotiet til ledelsen har gått så langt at de straffer våre utøvere fordi de har en frittalende leder som er kritisk til mye av det som blir presentert av de som sitter med makt. I så tilfelle bør det snart rulle noen hoder, slik at vi unngår for mye av dette i fremtiden.