INSTRUKTØRKURS, ÅPEN TRENINGSLEIR OG GRADERING
               MED SENSEI TOMIYAMA 7.DAN, 13-15 FEBRUAR 2004
                         PÅ DOMUS ATHLETICA I OSLO

Helgen 13 – 15. februar 2004 vil Kofukan Norge arrangere instruktørkurs
samt åpen trening og gradering med sensei Tomiyama på Domus Athletica. I
forbindelse med den siste treningen på søndag vil det bli en gradering for
de som ikke fikk anledning til å gradere seg i desember.

         De åpne treningene vil være for alle uansett grad og også for de
         som deltar på instruktørkurset. Instruktørkurset vil være åpent
         for alle som er gradert 1. Kyu eller høyere, samt for andre som
         instruerer.

                         Prisene er satt til:
·     Kr. 500,- for instruktørkurset.
·     Kr. 400,- for det åpne kurset inkludert gradering.
·     Kr. 300,- for det åpne kurset uten gradering.
·     Kr. 150,- per økt for enkeltøkter.
·     Kr. 200,- for kun gradering

                         Fredag må de som ikke er medlemmer i OSI regne med
                         å betale en avgift på kr. 70,- for å komme inn i
                         bygget (hvis den blir avkrevd).

                         Treningstidene blir som følger:

                         Fredag 13.02, i sal 2A på Domus Athletica
                         kl. 18.00 – 19.30      ÅPEN TRENING
                         kl. 19.30 – 21.00      INSTRUKTØRKURS

                         Lørdag 14.02, i sal 2C/1C på Domus Athletica
                         kl. 10.00 – 12.00      INSTRUKTØRKURS  (2C)
                         kl. 13.00 – 14.30      ÅPEN TRENING      (1C)
                         kl. 14.30 – 16.00      INSTRUKTØRKURS  (1C)

                         Søndag 15.02, i sal 1E på Domus Athletica
                         kl. 11.00 – 12.30      INSTRUKTØRKURS
                         kl. 13.00 – 14.30      INSTRUKTØRKURS
                         kl. 15.00 – 16.30      ÅPEN TRENING
                         kl. 16.30 – 17.00      GRADERING

             Etter treningene vil vi som vanlig gå ut og spise middag. Alle
             er selvsagt hjertelig velkomne til å bli med på dette.

Jeg håper at så mange som mulig har anledning til å delta på leiren.

VEL MØTT

——————
John Ytterhaug
Tlf. 91841839