Rundt 160 av Mizuchis medlemmer graderte seg til nye grader.

Kofukan i Oslo området holdt helgen i månedskifte mai/juni sin årlige sommerleir.
Sjefsinstruktører var som vanlig John Ytterhaug, O.S.I., og Geir V. Henriksen fra Mizuchi, begge 6.dan. I tillegg var  7-8 andre sortbelter involvert i instruksjon.
Treningen foregikk i Helsethallen fredag kveld, lørdag og søndag, med gradering til slutt.
For første gang bestod alle gradering, noe som aldri har skjedd før.
Dette tyder på at alle som graderte seg, virkelig hadde forberedt seg godt.

5 nye sortbelter.

Klubben har i overkant av 40 aktive sortbelter, og nå har vi altså 5 nye. De nye sortbeltene er George Marciuch, Yngve Berntsen, Rasmus Rasmussen, Andreas Sørensen og Stephan S. Sollie.
Styret gratulerer alle med nye velfortjente grader, og håper at så mange som mulig benytter tilbudet om sommertrening.