Følgende treningstider gjelder for sommeren 2003

Juni:
tirsdag kl. 18.00 – 19.00
torsdag kl. 18.00 – 19.00

Juli:
onsdag kl. 18.00 – 19.00

August (2 første uker):
tirsdag kl. 18.00 – 19.00
torsdag kl. 18.00 – 19.00