Det blir årsmøte mandag 24.mars kl. 18.00 i Dojo”en (klubblokalene).

En av sakene vi må diskutere er hvorvidt vi skal øke medlemsavgiften eller om vi skal satse mer på dugnadsarbeid. Bakgrunnen er at vi ønsker å opprettholde vårt nåværende tilbud til medlemmene, men uten økning i innkomne midler ser vi at dette er vanskelig.
 
Det er derfor ønskelig at så mange som mulig stiller på årsmøtet, slik at vi i fellesskap kan ta en beslutning på hvordan vi skal prioritere.
Agenda henger i klubblokalene.