Det er nå mulig å se bilder i tilknytning til Mizuchi sin 25 års feiring.
Bildene kan sees på:
http://217.118.49.25:8080/mizuchi/mizuchi25aar