Geir V. Henriksen, Mizuchis første og eneste æresmedlem.

Landets ledende karate klubb, Mizuchi karate klubb, feiret nylig sitt 25 års jubileum. Tilstede under jubileumsmiddagen var i tillegg til dagens utøvere og ledere, en rekke av klubbens tidligere utøvere og ledere. Også Bærum idrettsråd, ved Eystein Weltzien, og kampsportforbundet, ved Åge Thoen, var representert.

Mestvinnende i Norge.
Det ble holdt en oppsummering av en del av det klubben har oppnådd gjennom årene. Her ble det slått fast at klubben er den karateklubben i landet som har vunnet flest NM og kongepokaler gjennom norsk karatehistorie. Men, Mizuchi kan by på mer enn dyktige konkurranseutøvere. Muligens er de den eneste karateklubben i Norge, for ikke å si den eneste budoklubben, som har over 40 aktive svartbelter.

3 generasjoner svartbelter.
 I tillegg til dette, er de kanskje den eneste klubben i landet hvor en familie har 3 generasjoner med svart belte. De tre er Bjarne(68), Tormod(36) og Jørgen Evensen(13).

Det var Tormod som begynte å trene i Mizuchi for 20 år siden. Etter 6 år  inspirerte han sin spreke og sportslige far, Bjarne, til å begynne med karate i en alder av 54 år. 9 år senere var det Tormods sønn Jørgen, som begynte i en alder av 8 år.

I jubileumsåret 2002 har de tre alle gradert seg til dan grader. Tormod til 3.dan, etter 20 års trening, Bjarne til 2.dan, etter 14 års trening, og Jørgen til 1.dan, etter å ha trent i nesten 6 år.

Eldstemann Bjarne trener regelmessig, og er materialforvalter og instruktør i klubben. Tormod trener og instruerer, mens yngstemann Jørgen trener og konkurrerer. Det skal også legges til at Jørgens lillesøster Nora(10), er en av landets beste 10 åringer i kata.

Mizuchis første og eneste æresmedlem.

På slutten av kvelden ble Mizuchis første, og foreløpig eneste æresmedlemskap delt ut. Dette gikk til klubbens grunnlegger og nestor gjennom disse 25 årene, Geir V. Henriksen.

Henriksen, som selv er norgesmester 10 ganger, var på landslaget i 8 år og er gradert 6. dan. Han har i tillegg til å ha vært hovedtrener i Mizuchi i alle disse 25 årene, innehatt en rekke verv i klubb, krets, forbund og internasjonalt.