Styret ser seg nødt til å endre partiinndelingen.
Dette vil kun berøre brunbelter.
Heretter skal alle brunbelter trene på partiet
grønt/blått/brunt. D.v.s at alle brunbelter trener
mandag 17.00-18.00, onsdag 20.00-21.00 og fredag
20.00-21.00.
Partiet som trener man, ons, fre kl. 18.00-19.00 vil
bli sortbelteparti og for konkurranseutøvere.
 

Styret