Siste ordinære treningskveld er
Onsdag 4. desember.

Avslutning for barnepartier
torsdag 5. desember kl. 18.00
Avslutning for alle andre partier
Jubileumsfesten lørdag 7.

Styret