Det blir årsmøte i Mizuchi onsdag 13. november kl. 19.00.
Forslag til agenda må være klubben i hende innen fredag 1. november.