Inntak av nye medlemmer høst 2002 er som følger:
Voksen parti, 13 år og eldre mandag 2. september kl. 19.00
Barne parti, barn under 13 år, torsdag 5. september kl. 18.00
Vel møtt

Trenignstidene finner du ellers øverst til venstre eller ved å trykke her.