Søndag 2.juni var det gradering i Helsethallen på Bærums Verk. Etter at vår egen stilart hadde hatt treningsleir fredag, lørdag og søndag, var det klart for gradering. Fra klubben var det ca. 170 utøvere som graderte seg. Gradering er jo alltid spennende, men denne gangen var det spesielt spennende da hele 8 utøvere skulle prøve å gradere seg til nye dan grader.

Vi har tradisjonelt ikke vært så opptatt av videre dan graderinger, men en endring i denne kursen er nå besluttet. Etter at de siste konkurransene var ferdig, gikk vi i gang med å forberede oss til gradering. Det har vært avholdt en rekke ekstratreninger den siste måneden, spesielt for de som skulle dan gradere, og utfallet ble svært vellykket.

Jan Ole Nordfjord graderte seg til 1.dan, mens følgende ble gradert til 2.dan :

Nina Pannu,
Kim F. Henriksen,
S
tian Bagroen,
Petter A. Næss,
Kristian Nygård
og
Vidar Hald.

Til 3.dan ble Anders Vinvad og Christian Heyerdahl-Larsen gradert.

Vi gratulerer !!