Idrettpresident Kjell O. Kran sier i intervju med n3sport: “Idrettsstyrets overordnede mål er å gi klubbene bedre arbeidsbetingelser. – Det sies at det eneste klubbene snakker om når de har styremøter, er hvordan de skal skaffe penger til aktivitetene. Mange klager på for mye byråkrati, regelverk og regnskaper.

Derfor må vi ha i bakhodet i alt vi gjør: Gagner dette klubbene? Dette er ikke minst viktig for å beholde ungdommen i idrett. Vi må ha et tilbud til de som ikke ønsker å drive toppidrett, som ønsker å ha det moro.

Men idretten har så langt hatt få svar på hva som skal gjøres. Idrettslag i Norge sliter fortsatt på mange av de samme områdene:

  • Klubbarbeidet tar mye tid, stadig vanskeligere å finne tillitsvalgte
  • Informasjon når ikke ut til medlemmene i tide
  • Informasjon fra krets og forbund når ikke frem til dem det gjelder
  • Vanskelig å skaffe penger til idrettslaget
  • Stort frafall blant ungdom
  • Men nå er Klubbkassa her, utviklet med ett mål for øye: – Bedre vilkårene for klubbene. Lykke til!

    Klubbkasse-sidene finner du svar på spørsmål du har om Klubbkassa.